شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1392

عرض تسلیت

برادر عزیز و ارجمند جناب آقای باقی زاده 

مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند و این ، بارزترین تغییر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست.از شنیدن خبر فوت مادر بزرگوارتان بسیار متاثر شدیم . این واقعه دردناک را به شما و سایر بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض نموده و از خداوند حکیم برای آن مرحومه طلب غفران می کنیم ، ما را در غم خود شریک بدانید  

                                                                همکاران شما در اداره بودجه کرمان